Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 2016

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης στο Δήμο Β.Β.Β. : 35896/9.9.2016

  
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                                                  Βούλα  9 / 9  /2016 
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 053 / 2016  
   Facebook: www.facebook.com/rikipvvv
                                                                                        

                                                                                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                                         ΑΜΕΣΗ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                                                   Προς
                                                                                                   κο.   Δημάρχο
                                                                                                              κα.  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                              κες. Πρόεδρους Δημοτικών Συμβουλίων
                                                                                                               κο.  Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου
                                                                                                               Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων


   Θέμα: Παράδοση  φακέλου πρότασης ΡΙ.ΚΙ.Π. για την ‘’ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ   
                ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ’’ στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε η ΡΙ.ΚΙ.Π. για την ενημέρωση των πολιτών
για το σοβαρό θέμα της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης και της δέσμευσης  την οποία αναλάβαμε με δημόσια τοποθέτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στην διαβούλευση για την τακτική αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης, σήμερα υλοποιείται.

Δημιουργήσαμε για αυτό το σκοπό ξεχωριστούς φακέλους με τις προτάσεις ανά ακτή κολύμβησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με πλήρη τεκμηρίωση για το θέμα.

Αναλυτικά δημιουργήσαμε πλήρη φάκελο για 14 ακτές και προτείναμε την ένταξη στη διαδικασία παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων 5 νέων ακτών καθώς και το διαχωρισμό των σημείων σε 4 ακτές με επαύξηση τους και επαναπροσδιορισμό σε 9 σημεία τελικά για σαφέστερη και ακριβή αποτύπωση των μετρήσεων της ποιότητας υδάτων ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες παρακολούθησης.

Σε κάθε φάκελο γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε ακτής και σημειώνονται και όλα τα σημεία στα οποία  υφίστανται εκβολές οι οποίες θεωρούνται παράγοντες επιβάρυνσης και εγκυμονούν  κινδύνους.  

Επισημαίνουμε επίσης με αυτό έγγραφο που καταθέτουμε μαζί με το σύνολο των φακέλων στο Δήμο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας την ανάγκη θεσμοθέτησης δεσμευτικών κανονισμών και καθορισμού αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης, και τελικά στους Δήμους οι οποίοι και θα πρέπει να είναι οι φορείς τοπικής ενημέρωσης των πολιτών  με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης  αλλά και  τη χωροθέτηση  πινακίδας υπόδειξης του σημείου ελέγχου και των μηνιαίων αποτελεσμάτων τους σε κάθε ακτή κολύμβησης. 

Τα δεδομένα των φακέλων της πρότασης για την  αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα
 ( http://rikipvvv.blogspot.gr/ - ΥΔΑΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 
    ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2016 ).                       

                                                                                                       για την 
                                                                                                  ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.
                                                                 
                                                                                      Ματόπουλος Θάνος 


Δ.Τ.- 1).ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 8ου 2016 ~ 2). ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

                 


 blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                                    Βούλα  9 / 9  /2016
 Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 052 / 2016 
 Facebook: www.facebook.com/rikipvvv

 

         Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση


1.- Η  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΩΝ  ΑΚΤΩΝ  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΒΒ - ΟΙ  ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  &  ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.


2.-  Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΡΙ.ΚΙ.Π.  ΣΤΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                  ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΒΒ

                                                            

1.-

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε η ΡΙ.ΚΙ.Π. για την ενημέρωση των πολιτών
για το σοβαρό θέμα της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, δημοσιοποιεί  τις τελευταίες μετρήσεις του μηνός Αυγούστου 2016.

Τα στοιχεία αυτά ήδη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ κάθε μήνα, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα (http://rikipvvv.blogspot.gr/ - ΥΔΑΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ).

Λόγω του ότι η επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων δεν λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου,  η  ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ κατέθεσε επίσημο αίτημα στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την παροχή των στοιχείων της μηνιαίας μέτρησης των παραμέτρων που δείχνουν το επίπεδο της ποιότητας και της καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και όλης της περιφέρειας Αττικής.


Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και από πολλές περιοχές ζητήθηκε η ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων για όλη την περιφέρεια Αττικής.

Έτσι αναρτήθηκαν όλες οι επίσημες μετρήσεις για όλες τις ακτές κολύμβησης της Αττικής.

Καλούμε ακόμη μία φορά τη διοίκηση του  Δήμου να συμμετέχει στην  ενημέρωση των πολιτών  και την προβολή των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου.

                                                                         ------  Ο ------


2.-

Η προσπάθεια της ΡΙ.ΚΙ.Π όμως δεν περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση για τις επίσημες μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης.

Η δέσμευση την οποία αναλάβαμε με δημόσια τοποθέτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στην διαβούλευση για την τακτική αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης, σήμερα υλοποιείται.

Δημιουργήσαμε για αυτό το σκοπό ξεχωριστούς φακέλους με τις προτάσεις μας ανά ακτή κολύμβησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με πλήρη τεκμηρίωση για το θέμα.

Αναλυτικά δημιουργήσαμε πλήρη φάκελο για 14 ακτές και προτείναμε την ένταξη στη διαδικασία παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων 5 νέων ακτών καθώς και το διαχωρισμό των σημείων σε 4 ακτές με επαύξηση τους και επαναπροσδιορισμό σε 9 σημεία τελικά για σαφέστερη και ακριβή αποτύπωση των μετρήσεων της ποιότητας υδάτων ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες παρακολούθησης.

Σε κάθε φάκελο γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε ακτής και σημειώνονται και όλα τα σημεία στα οποία  υφίστανται εκβολές οι οποίες θεωρούνται παράγοντες επιβάρυνσης και εγκυμονούν  κινδύνους.  

Επισημαίνουμε επίσης στο έγγραφο κατάθεσης του συνόλου των φακέλων η οποία θα γίνει  αρχικά στον Δήμο και τελικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας την ανάγκη θεσμοθέτησης δεσμευτικών κανονισμών και καθορισμού αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης, και τελικά στους Δήμους οι οποίοι και θα πρέπει να είναι οι φορείς τοπικής ενημέρωσης των πολιτών  με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης  αλλά και  τη χωροθέτηση  πινακίδας υπόδειξης του σημείου ελέγχου και των μηνιαίων αποτελεσμάτων τους σε κάθε ακτή κολύμβησης.  

Τα δεδομένα των φακέλων της πρότασης για την  αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα

 ( http://rikipvvv.blogspot.gr/ - ΥΔΑΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΥΔΑΤΩΝ
    ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  2016 ).

                                                                                                                              ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Δ.Τ.-Αναλυτική Ανακοίνωση : ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ; / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ .....ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ .

       
                                  
                                                                 


                             Βούλα  23/8/2016     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 049 / 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv  

                                       
Δελτίο  Τύπου –
Αναλυτική Ανακοίνωση

ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;

            ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ .....
                                           ΤΕΛΙΚΑ  ΜΟΝΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ .

                           ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

Η ΡΙ.ΚΙ.Π  Β.Β.Β. συνεχίζει την μοναχική προσπάθεια συλλογής και λεπτομερούς ανάλυσης των επίσημων στοιχείων που αφορούν το σημαντικότατο θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού και του τρόπου χρηματοδότησής του.
Στα πλαίσια αυτά κατέθεσε επίσημο αίτημα στο Δήμο και παρέλαβε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τις μελέτες, τις οποίες η διοίκηση του Δήμου όφειλε σύμφωνα με το νόμο να  μας διαθέσει προς μελέτη πριν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (14η-15η-16η).
Λάβαμε λοιπόν στις 28/7/2016 τις μελέτες, οι οποίες αφορούσαν την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED μόνο για το δίκτυο του οδοφωτισμού και οι οποίες συζητήθηκαν κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/7/2016. Πρόκειται για την μελέτη με α/α 103/2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με ημερομηνία έκδοσης 27/7/2016, μαζί με τρείς μελέτες οδοφωτισμού με αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης δικτύου οδικού φωτισμού σε αντιπροσωπευτικές τυπικές οδούς. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι η πρόταση τους είναι εντός των  προδιαγραφών της κύριας μελέτης του Δήμου και ότι προσφέρουν πρακτικά το καλύτερο αποτέλεσμα φωτισμού σε αυτές τις οδούς και κατ’ επέκταση και στο υπόλοιπο δίκτυο.  
Την προηγούμενη ημέρα (στις 27/7/2016) στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτήθηκε μία άλλη μελέτη με α/α 113/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το δίκτυο του οδοφωτισμού, η οποία επίσης συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27/7/2016 και συμπλήρωσε την προηγούμενη αυξάνοντας το αρχικό εκτιμώμενο κόστος της συγκεκριμένης μελέτης κατά 56,8 % από 2.689.102,38 € σε 4.216.000,00€ (ποσά με ΦΠΑ) για το ακριβώς ίδιο αριθμό φωτιστικών σωμάτων, 5.353 τεμάχια.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π  Β.Β.Β. σωστά επεσήμανε και στις συνεδριάσεις των τριών Δημοτικών Συμβουλίων ότι δεν υπήρχαν έτοιμες μελέτες για να συζητηθεί το θέμα  του τρόπου χρηματοδότησης της δαπάνης αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας LED του Δημοτικού φωτισμού.
Επίσης σωστά επεσήμανε ότι τελικά η μελέτη αφορά μόνο τον οδοφωτισμό, χωρίς όμως το ποσό της δαπάνης να απομειώνεται ανάλογα.
Μελετώντας τις μελέτες του Δήμου και ξεκινώντας από  την τελευταία, την 113/2013, διαπιστώνουμε ότι το κόστος της αντικατάστασης το οποίο είχε προϋπολογιστεί με ακρίβεια το 2013 σε 2.689.102,38 € εκτοξεύτηκε στα 4.216.000,00€ , όταν στο διάστημα αυτών των 3 τελευταίων ετών οι τιμές των φωτιστικών led έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις. Αυτό προκύπτει από ανάλογους προϋπολογισμούς έργων Δήμων με παρόμοια χαρακτηριστικά, των οποίων τα συνολικά κόστη δεν ξεπερνούν τα 3.500.000 €. Άλλωστε και οι περισσότεροι πολίτες έχουν διαπιστώσει την σημαντική μείωση των τιμών στα φωτιστικά τεχνολογίας led τα τελευταία χρόνια.
Στο θέμα αυτό ο Δήμαρχος είχε πει ότι το ‘’ταβάνι’’ της δαπάνης θα είναι τελικά πολύ χαμηλότερο, όταν θέσαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (14η – 15η συνεδρίαση). Όμως από το αρχικό ποσό των 4.500.000 € για το σύνολο του Δημοτικού φωτισμού,  δηλαδή του οδοφωτισμού και του φωτισμού κοινοχρήστων χώρων,  καταλήξαμε να προϋπολογίζουμε σχεδόν το σύνολο της δαπάνης του έργου για τον οδοφωτισμό και μόνο. Αυτό προκύπτει και από τις μελέτες, στις οποίες ξεκάθαρα αναφέρεται ότι αφορά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων μόνο του οδοφωτισμού , αλλά στην προμήθεια του ασύρματου συστήματος ελέγχου προβλέπεται διακριτά η εποπτεία και του φωτισμού κοινοχρήστων χώρων.
Η πρόβλεψη για ‘’Εγγύηση σε Είδος’’ με παράδοση από το μειοδότη  ποσότητας φωτιστικών σωμάτων περίπου στο 15% των αναγκαίων ποσοτήτων ανά είδος φωτιστικού χωρίς επιβάρυνση, είναι σαφώς πολύ θετική και την επικροτούμε, αλλά εάν τελικά το ύψος της συνολικής δαπάνης ξεπεράσει τα 3.500.000€. τότε σίγουρα θα έχουμε πληρώσει και τα υποτιθέμενα άνευ αξίας και σαν ‘’ Εγγύηση σε Είδος’’ προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα led.
Για την τελευταία μελέτη, την 103/2016, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής, ύστερα από συγκριτική μελέτη με τα δεδομένα, τα οποία δίνει το αρμόδιο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τα οποία  βασίζονται στα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα:
Η μελέτη ορθώς χρησιμοποιεί τη μέθοδο της μελέτης φωτισμού τυπικής οδού, εφόσον  πρόκειται για έργο με περιοχή κάλυψης ολόκληρου του δικτύου του δημοτικού οδοφωτισμού. Αλλά ακριβώς γι αυτό το λόγο έπρεπε για το σύνολο του έργου να γίνει μια σειρά αντιπροσωπευτικών μελετών, η κάθε μια για μια τυπική οδό που αντιπροσωπεύει μια κατηγορία με παρεμφερή χαρακτηριστικά, δηλαδή να συμπεριλάβει και μικρότερες οδούς και τυπικές διασταυρώσεις οδών.
Η απόλυτα μετρημένη και αποτυπωμένη καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών στους τρεις τύπους φωτιστικών led  παραπέμπει σε σκέψεις αποκλεισμού πολλών εταιρειών, ειδικά όταν αναφέρεται σε πολλά σημεία, ότι οι αποκλίσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού.
Η ορθότερη μέθοδος θα ήταν η απαίτηση για εναρμόνιση με επιπλέον συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα π.χ. CIE 127: 2007 Measurement of LEDs  - CIE 136:2000 Guide to the Lighting of Urban Areas - CIE 129:1998 Guide for Lighting Exterior Work Areas, με ταυτόχρονη μέριμνα υπόδειξης για καίρια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως:
- τη βελτίωση της ποιότητας του φωτισµού όσον αφορά την οπτική άνεση των χρηστών των οδών , λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη θάµβωση, τη θερμοκρασία χρώµατος. Η ψυχρή απόχρωση τις νυχτερινές ώρες δημιουργεί δυσάρεστο νυχτερινό τοπίο αλλά και, αποδεδειγμένα ιατρικώς, επηρεάζει βλαπτικά την ανθρώπινη υγεία. Το εύρος επομένως της  θερμοκρασίας χρώµατος του φωτισμού σαφώς πρέπει να ορίζεται κοντά στη θερμή απόχρωση  της κλίμακας KELVIN .
- στη μελέτη και τη σύμβαση θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα διαμόρφωσης, εύκολα με ειδικούς φακούς, της φωτεινής κατανομής των LED και της προσαρμογής τους, έτσι ώστε το εκπεμπόμενο φως να εκτρέπεται κατά τον άξονα του δρόμου κυρίως.
- η τεκμηριωμένη διαπίστωση ότι ανεπαρκής ψύξη των LED μειώνει τη φωτεινή απόδοση και τη διάρκεια ζωής, άρα πρέπει να προβλέπεται στη μελέτη και την σύμβαση ο έλεγχος της ψύξης του φωτιστικού με θερμοφωτογράφιση και σίγουρα να αυξηθεί το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας που ορίζεται στη μελέτη από -15ο έως +40ο  σε τουλάχιστον +50ο  C.
Το  τελευταίο αλλά πρωταρχικής σημασίας θέμα είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και η ΡΙΚΙΠ πιστεύει ακράδαντα ότι οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου δεν πρέπει να αποκλείουν προτάσεις που προέρχονται από φορείς της αυτοδιοίκησης όπως η Π.Ε.Τ.Α.  Α.Ε. ή και από φορείς όπως η Κ.Α.Π.Ε. και παρουσιάστηκαν στην τελευταία ημερίδα για το θέμα με ονομασία ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΝ’’.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τα  Ευρωπαϊκά προγράμματα HORIZON, Smart Cities,  ΕΣΠΑ, ENERGY FOR MAYORS και επίσης τις πολλαπλές επιλογές χρηματοδότησης μέσα στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της δράσης «20-20-20»( Οι στόχοι της ενέργειας το 2020, είναι να έχουμε μια μείωση κατά 20% σε CO 2 των εκπομπών σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, το 20% της ενέργειας, με βάση την κατανάλωση, που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης) στα πλαίσια του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ. Στο  ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ο Δήμος μας θεωρητικά συμμετέχει, αφού έχει αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2014 και άμεσα πρέπει να ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου και αφού εγκριθεί, να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί .
Η τακτική της βεβιασμένης λήψης απόφασης για τον τρόπο χρηματοδότησης χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες μελέτες και η εκ των υστέρων δημοσιοποίησή τους δημιουργεί συνθήκες και σκέψεις για προειλημμένες αποφάσεις και υποβαθμίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο καθιστώντας το απλό επικυρωτή  αυτών των αποφάσεων.
Η ΡΙΚΙΠ δεν πιστεύει σε τέτοιου είδους πολιτικές και παλεύει καθημερινά για την  δημοκρατική αναβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική αρχή οφείλει έστω και σήμερα να επανεξετάσει το σύνολο του έργου και του τρόπου χρηματοδότησής του συμπεριλαμβάνοντας στο σκεπτικό της τις συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτουμε.               
Η συνέχιση μίας εσφαλμένης διαδικασίας δεν ωφελεί το Δημόσιο συμφέρον.


*  Στο blog της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  http://rikipvvv.blogspot.gr/  θα βρείτε όλα τα αναφερόμενα στοιχεία και παρουσιάσεις φορέων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη που δημιούργησε για τον Δημοτικό φωτισμό, πατήστε -> ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΙ.ΚΙ.Π
     Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει: τις μελέτες του Δήμου – τις αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου, τις παρουσιάσεις φορέων στην  ημερίδα «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» - τα Σχέδια Δράσεις για την  Αειφόρο Ενέργεια, των Δήμων στα πλαίσια του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – έργα Δήμων δημοτικού φωτισμού – φωτιστικά LED  - όλα τα Δ.Τ. της ΡΙΚΙΠ για τον Δημοτικό φωτισμό.

                                                                                   ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.