Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

ΗΜΕΡΑ της ΓΗΣ - 22 Απριλίου

Η Ημέρα της Γης, που ξεκίνησε το 1970 ως ένα κίνημα διαμαρτυρίας, έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια γιορτή για το περιβάλλον και της δέσμευσής μας για την διεκδίκηση της προστασίας του. Η ιστορία της Ημέρας της Γης αντανακλά την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης το τελευταίο τέταρτο του αιώνα και η κληρονομιά της Ημέρας της Γης είναι η κατηγορηματική άποψη ότι το περιβάλλον είναι αντικείμενο που αφορά τους πάντες. Η διακήρυξη της 22ης Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γης είναι η αναγνώριση ότι η Γη και τα οικοσυστήματά της μας παρέχουν τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής μας. Σημαίνει επίσης, ότι αναγνωρίζει την ευθύνη που μας αναλογεί, ατομικά αλλά και συλλογικά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Ρίου το 1992, για την προώθηση της αρμονίας στη φύση και τη Γη ώστε να επιτευχθεί μια δίκαιη και αειφόρος ισορροπία και καταμερισμός μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών των σημερινών και μελλοντικών γενεών.
Η Παγκόσμια Ημέρα Γης πρέπει να αποτελεί αφορμή για στοχασμό και προβληματισμό, για κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης, κινητοποίησης και λήψης μέτρων που θα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την διάσωση του πλανήτη μας έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης και όλοι θα πρέπει να ενεργούμε με γνώμονα την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, και την αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν το φυσικό περιβάλλον.
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΠΑΡΑΛΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟ                                         

                            Βούλα  21 /03 /2018     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 015 / 2018          
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   


                                        Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση

ΠΑΡΑΛΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟ

          Σχετικά με το επίκαιρο θέμα της παραχώρησης και διαχείρισης των παραλιών από το Δήμο  μας και σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας και της τοποθέτησης μας στο Δημοτικό συμβούλιο , αναλύουμε τις βασικές μας θέσεις και διεκδικήσεις.

           Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. αγωνίζεται για να ισχύουν τα παρακάτω: 

·                  Οι παράκτιες ζώνες του Σαρωνικού από την παραλιακή λεωφόρο μέχρι τη θάλασσα δεν πρέπει να είναι περιοχές εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η μέχρι σήμερα εντατική εμπορική εκμετάλλευση στο Δήμο μας αλλά και πανελλαδικά δείχνει πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι οι επιχειρηματίες αφού έκαναν κάθε είδους υπερβάσεις και αυθαιρεσίες, στο τέλος άφησαν υποβαθμισμένους δημόσιους χώρους και παραλίες και φυσικά τεράστια χρέη σε όλους (εφορία-ασφαλιστικά ταμεία-ΔΕΗ-δήμο-συνεργάτες-εργαζόμενους κλπ). Παραδείγματα γνωστά σε όλους: Α΄πλαζ – Β΄πλάζ – μεγάλο Καβούρι- όρμος Μαλτσινίωτη- οργανωμένη παραλία Βάρκιζας….
Αποδεχόμαστε την επιστημονικά τεκμηριωμένη παραδοχή, ότι οι παράκτιες-παραλιακές περιοχές αποτελούν ευαίσθητα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα και το κράτος και οι φορείς του, σύμφωνα με το νόμο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις, οφείλουν πρώτιστα να διασφαλίζουν την προστασία και αειφόρο βιωσιμότητά τους σε κάθε περίπτωση.     

·                  Η διασφάλιση της ελεύθερης, δωρεάν και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα κάθε σχεδιασμού και παρέμβασης ήπιων χρήσεων.

Η ελεύθερη – δωρεάν – απρόσκοπτη- ανεμπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες  είναι δικαίωμα όλων των πολιτών, το οποίο κατοχυρώνεται από το σύνταγμα. Η μέθοδος του διαχωρισμού σε δημότες – κατοίκους με ειδικό προνόμιο δωρεάν ή μειωμένου αντιτίμου εισόδου στις παραλίες είναι αντιδημοκρατική, γιατί δημιουργεί διακρίσεις στους πολίτες, οι οποίοι συνταγματικά είναι ισότιμοι. Ο σκοπός εμφανέστατος, η αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων.

·                  Η άμεση απομάκρυνση όλων των περιφράξεων και εμποδίων που αποκόπτουν την  ελεύθερη πρόσβαση στις παράκτιες περιοχές και τις ακτές είναι το πρώτο ζητούμενο.
Αμέσως μετά η σταδιακή κατεδάφιση των παράνομων αυθαίρετων κατασκευών και κτηρίων, καθώς και εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με την παραλία  και  η άμεση αποκατάσταση των παράκτιων περιοχών.

 Η ήδη υπερκορεσμένη σε εμπορικές χρήσεις παραλία δεν νοείται να επιβαρυνθεί  περαιτέρω.
 Στα πλαίσια της ήπιας ανάπλασης των παράκτιων ζωνών οι αναγκαίες  υποδομές, με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και μόνο, έχουν αναλογικά μικρό  κόστος υλοποίησης και μπορούν να γίνουν σε συνδυασμό με τον προβλεπόμενο περιφεριακό σχεδιασμό και με επιμερισμό κόστους  (ανάπλασης & διαχείρισης) στα πλαίσια ενός  μητροπολιτικού σχεδιασμού για τις περιοχές υπερτοπικού  ενδιαφέροντος .


·                  Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. διαχρονικά πιστεύει ότι οι Δήμοι είναι εξ ορισμού οι φυσικοί φορείς διαχείρισης και προστασίας των παράκτιων περιοχών που βρίσκονται μέσα στα χωρικά όρια της διοικητικής αρμοδιότητάς τους. Αναγκαία όμως προϋπόθεση για να δοθεί η διαχείριση στους Δήμους είναι η άμεση επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις παραλίες και η πραγματοποίηση  του προβλεπόμενου περιφερειακού σχεδιασμού καθώς και η πρόβλεψη για μητροπολιτική αντιμετώπιση της προστασίας-αναδειξης αλλά και του επιμερισμού του κόστους στην διαχείριση των παραλιών.

Την παραχώρηση αυτή στους Δήμους η ΡΙ.ΚΙ.Π. την διεκδίκησε εξ αρχής και σε όλα τα επίπεδα ( υπουργεία – περιφέρεια – δήμο – ΕΤΑΔ) με κριτήρια όμως πολιτικής επίλυσης του θέματος, δηλαδή να γίνει διαρκής παραχώρηση των παραλίων στους Δήμους με νόμο και χωρίς κανένα αντάλλαγμα ( όπως έγινε σε άλλους Δήμους ν.4049 ΦΕΚ 35 Α 2012).
 Για το σκοπό αυτό η ΡΙ.ΚΙ.Π. πρωτοστάτησε στην σύσταση της «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». Επίσης για την τεκμηρίωση και ενίσχυση των θέσεων μας καταγράψαμε σε πλήρες κείμενο ( με αποφάσεις του ΣτΕ – ΝΣΚ – ΚΥΑ – ΠΟΛ) και επικαιροποιήσαμε  τον νόμο για τον αιγιαλό και την παραλία.

Η  σημερινή συμφωνία παραχώρησης των παραλιών είναι αποτέλεσμα της μοναχικής διαπραγμάτευσης  του Δημάρχου και έχει χαρακτήρα ‘’λεόντειας’’ συμφωνίας αφού σε πολλά σημεία δεσμεύει τον Δήμο και με δεδομένη την αντίληψη του Δημάρχου για το θέμα, παρουσιάζεται σαν άλλοθι για την παράδοση σε εμπορευματοποίηση τους. Αξιολογώντας τα δεδομένα αυτά στη συνεδρίαση για την επικύρωση της αρχικής σύμβασης του Δήμου με την ΕΤΑΔ στο  Δημοτικό συμβούλιο ψηφίσαμε παρών, γιατί οι κρυφές προθέσεις του Δημάρχου ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που θα καθόριζε την υλοποίηση της σύμβασης.


·                  Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραβλέπεται η συμμετοχή των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό και την προώθηση ήπιας μορφής ανάπτυξης και προστασίας των παράκτιων ζωνών.

Οι δημότες στην πλειονότητα τους επιθυμούν την προστασία των παραλιών και την 
 διαχείριση τους με γνώμονα την αειφορία ως στρατηγικό παράγοντα σε μια βιώσιμη 
 ανάπτυξη, η οποία θα εξασφαλίζει τις παραλίες και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό    
 καταγράφεται στις  επαφές μας με τους συμπολίτες μας. 

·                  Οι Δήμοι να διαχειριστούν αυτές τις παράκτιες ζώνες με παρεμβάσεις ήπιων χρήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τη φυσική αποστολή των παραλιών.

 Πιστεύουμε επίσης, ότι η διαχείριση των παράκτιων περιοχών οφείλει να γίνεται με    
 απόλυτο  σεβασμό στον πολίτη και να διασφαλίζεται η κοινοχρηστία τους ως  
 δημόσιο αγαθό. Η ευχαρίστηση και η αναψυχή που προσφέρει η επαφή του  ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον των παραλιών είναι μοναδική και ανεκτίμητη. Αυτή την επιθυμία μας έχουν βάλει σε διαρκή στόχο επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία επιδιώκουν να γίνουν οι παραλίες προνομιακό πεδίο εντατικής υπερεκμετάλλευσης, δρώντας ανταγωνιστικά στην τοπική μικροεπιχειρηματικότητα που δεν ωφελείται σε τίποτα από την περίφημη ανάπτυξη που  προπαγανδίζουν οι θιασώτες της πλήρους εμπορευματοποίησης των παραλιών.


    Η διεκδίκηση των πολιτών  για την προστασία των παραλιών, τον δημόσιο κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και την απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση                 σε αυτές  δεν σταματά ποτέ.

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ


               

                                                                                            Βούλα  21 /03 /2018     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 014 / 2018           
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ


Την 21η Μαρτίου κάθε έτους η εαρινή ισημερία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της άνοιξης.     Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των  Ηνωμένων Εθνών, ως ημέρα προβληματισμού σχετικά με το ρόλο και την αξία των δασών  και γενικότερα των χερσαίων οικοσυστημάτων στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.
Η  ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. αγωνίζεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και  τιμά και αναδεικνύει την προσφορά των δασών, εξαίρει τη σπουδαιότητά τους και, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τονίζει την άμεση ανάγκη προστασίας και επαύξησής τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την δική μας επιβίωση.
Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν τη θεμελιώδη συνιστώσα του περιβάλλοντος, είναι τα  φίλτρα και οι συντελεστές για ποιοτικότερο περιβάλλον τόσο για τον άνθρωπο όσο και για  τα άλλα έμβια όντα. Συνεισφέρουν στον άνθρωπο σε πολυποίκιλα πεδία αλληλένδετα  μεταξύ  τους σε οικονομικό, κοινωνικό και κυρίως σε περιβαλλοντικό επίπεδο.
Όλοι γνωρίζουμε για τον αφανισμό δασών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στη χώρα μας η ασκούμενη πολιτική ήταν και είναι επικίνδυνα ελλιπής.
 Η σύνταξη και οριστικοποίηση των δασικών χαρτών που θα διασφάλιζε τις δασικές περιοχές καθυστερεί σημαντικά. 
Σήμερα, έπειτα και  από  τις  δύσκολες  οικονομικές  συνθήκες  που  βιώνουμε  στη  χώρα  μας,  απαιτείται  να  επαναπροσδιορίσουμε  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  ποικίλων  προβλημάτων   των  δασικών  οικοσυστημάτων  τόσο σε  διοικητικό  όσο  και  σε  θεσμικό  επίπεδο  μέσω  της ανάληψης  των  απαιτούμενων  πολιτικών  πρωτοβουλιών. Αυτές  θα  πρέπει  να  τείνουν  στην  αξιοποίηση  του  δασολογικού  επιστημονικού  δυναμικού  της  χώρας και στην  επαρκή στελέχωση  των  υπηρεσιών  αυτών.  Απαιτείται  η δημιουργία  τμημάτων  ή φορέων αειφορικής διαχείρισης, ανάπτυξης,  αξιοποίησης  και  προστασίας  των χερσαίων αλλά και θαλασσίων οικοσυστημάτων  προς  όφελος  του  κοινωνικού συνόλου στο  διηνεκές.

Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών  για την προστασία των δασών είναι η σημαντικότερη ασπίδα έναντι κάθε επιβουλής. 

                                                                                       ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.


Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Θέσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για την διαχείριση των παράκτιων ζωνών από το Δήμο Β.Β.Β


              

                                                                  
                                                                 Βούλα  8 / 3 /2018   
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 012 / 2018          
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   


Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση

Θέσεις  της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  για  την  διαχείριση  των  παράκτιων  ζωνών          από  το Δήμο Β.Β.Β.  


Ο πολυετής αγώνας να δοθεί στον  Δήμο Β.Β.Β. η διαχείριση των παράκτιων ζωνών και παραλιών αρχίζει να έχει αποτελέσματα, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να χαρούμε ή να εφησυχάσουμε. 
Απαιτείται η διαρκής εγρήγορση των πολιτών σε κάθε βήμα της διαδικασίας  για την ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης και  της υλοποίησης από τον Δήμο των αναγκαίων έργα ανάπλασης,  για την ανάδειξη και προστασία των παραλιών, με γνώμονα πάντοτε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα κατά το σύνταγμα και την ελεύθερη, απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτές.  
Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. διαχρονικά πιστεύει ότι οι Δήμοι είναι εξ ορισμού οι φυσικοί φορείς διαχείρισης και προστασίας των παράκτιων περιοχών που βρίσκονται μέσα στα χωρικά όρια της διοικητικής αρμοδιότητάς τους.
Πιστεύουμε επίσης,  ότι η διαχείρισή των παράκτιων περιοχών οφείλει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στον πολίτη και να διασφαλίζεται η κοινοχρηστία τους ως  Δημόσιο αγαθό. 
Αποδεχόμαστε την επιστημονικά τεκμηριωμένη παραδοχή,  ότι οι παράκτιες-παραλιακές περιοχές αποτελούν ευαίσθητα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα και το κράτος και οι φορείς του, σύμφωνα με το νόμο  αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις,  οφείλουν πρώτιστα να διασφαλίζουν  την  προστασία και αειφόρο βιωσιμότητά τους  σε κάθε περίπτωση.

Η απόφαση που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναζήτηση προτάσεων και μελετών για την ανάπλαση του παράκτιου μετώπου, που παραλαμβάνει για διαχείριση ο Δήμος, από ιδιώτες μελετητές- επενδυτές – επιχειρηματίες, χωρίς καμία δέσμευση χώρου για αναγκαίες δημοτικές-δημόσιες υποδομές και χρήσεις για τους πολίτες και χωρίς την πρότερη καταγραφή των σκέψεων – θέσεων των δημοτικών κινήσεων που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και των τοπικών συλλόγων – συλλογικοτήτων για το θέμα, δημιουργεί έντονο προβληματισμό και οργή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από τον Δήμαρχο στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων σχετικά με τις προτάσεις αυτές των ιδιωτών μελετητών- επενδυτών – επιχειρηματιών για την Β΄ πλαζ Βούλας και το πρώην κάμπινγκ Βούλας, αυτές έχουν, όπως ήταν αναμενόμενο, στόχο την μεγιστοποίηση του ιδιωτικού επιχειρηματικού κέρδους αρχικά, και μόνο όσοι πολίτες-πελάτες έχουν την οικονομική δυνατότητα θα έχουν πρόσβαση και  χρήση των παράκτιων χώρων και παραλιών.
   Αναλυτικά, η Β΄ πλαζ Βούλας όπως ‘’αναμενόταν’’, παραμένει κλειστή οργανωμένη παραλία πιθανότατα με αντίτιμο εισόδου, εξαντλώντας όλη τη προβλεπόμενη δόμηση και χωροθετώντας επαναλαμβανόμενες εμπορικές χρήσεις που δρώντας ανταγωνιστικά η μια στην άλλη και με δεδομένη την εποχικότητα,  προεξοφλούν το μη βιώσιμο του επιδιωκόμενου κέρδους.  Για την αποκατάσταση της  υποβαθμισμένης  παράκτιας (αγωγός ομβρίων) και θαλάσσιας ζώνης ( βουρκώδης βυθός) απαιτούνται  πολλά χρήματα και η λειτουργία οργανωμένης παραλίας με αντίτιμο δεν θα έχει καμία επιτυχία.
  Η πρόταση της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για την Β’ πλαζ  προβλέπει την διευθέτηση και επίλυση της στασιμότητας των υδάτων του αγωγού ομβρίων,  την αποκατάσταση σταδιακά του βυθού της θάλασσας, την  χωροθέτηση εντός των υφισταμένων δομημένων χώρων των αναγκαίων υποδομών εξυπηρέτησης των λουομένων,  στον αδόμητο χώρο κατασκευή παιδικής χαράς με παιχνίδια δράσης, υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και απλού ανοιχτού κολυμβητηρίου, με ελεύθερη είσοδο.
   Για το πρώην κάμπινγκ Βούλας η πρόταση των ιδιωτών  μελετητών- επενδυτών – επιχειρηματιών προβλέπει την εγκατάσταση πεντάστερου πολυτελούς κλειστού κάμπινγκ στο μεγαλύτερο μέρος του χώρου και από ιδιαίτερη μικρή πύλη θα εισέρχονται οι πολίτες για τα δύο τμήματα που θα είναι για τους πολίτες. Το πρώτο τμήμα δίπλα στη λεωφόρο θα έχει παιδική χαρά και θερινό κινηματογράφο και ακολουθώντας μια στενή μακριά διαδρομή  κατά μήκος των περιφράξεων των γηπέδων της διπλανής επιχείρησης και του νέου πολυτελούς κάμπινγκ, θα φτάνεις στην παραλία που θα έχει εστιατόριο-αναψυκτήριο και στο 50 % της αμμουδιάς ομπρέλες και ξαπλώστρες. 
Η πρόθεση εμφανής, η σταδιακή αποξένωση από την παραλία και ο περιορισμός στο πρώτο τμήμα κοντά στη λεωφόρο.
  Η πρόταση της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για το πρώην κάμπινγκ Βούλας προβλέπει την ολική δημόσια χρήση του χώρου από τους πολίτες,  με ανάπτυξη στον χώρο αθλητικών υπαίθριων υποδομών και περιμετρικού διαδρόμου περιπάτου και τρεξίματος (ήδη αθλούνται πολίτες) , παιδική χαρά, διάθεση επαρκούς χώρου στο τοπικό σύστημα ναυτοπροσκόπων (στο χώρο είχε διεξαχθεί  η πανελλαδική regarta 2000 και ήδη πρόσκοποι επισκέπτονται τον χώρο), το πάρκινγκ αυτοκινήτων να χωροθετηθεί στο μπροστινό και πλάγιο τμήμα μόνο,   ο θερινός κινηματογράφος να χωροθετηθεί κοντά στην παραλία στον χώρο που περιστοιχίζεται από ψηλά δέντρα, το προβλεπόμενο αναψυκτήριο να παραμείνει στο χώρο που προβλέπεται  και στην παραλία να μην χωροθετηθούν καθόλου ομπρέλες και ξαπλώστρες για να παραμείνει η μικρή παραλία στην φυσική της μορφή.
Η κύρια δραστηριότητα που προτείνουμε είναι η δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε στεγασμένο και υπαίθριο χώρο, με χώρους για σεμινάρια-διαλέξεις-προβολές και εκθετήριο χώρο για σχετικά εκθέματα. Την πρόταση μας αυτή την έχουμε ήδη παρουσιάσει στον Δήμαρχο και μάλιστα του προτείναμε αρχικά την παρουσίαση της ήδη υπάρχουσας εντός των ορίων του Δήμου έκθεσης κητολογίας γνωστού ινστιτούτου καθώς και την δέσμευση μας για την μέριμνα της παρουσίας στο χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Αττικής.
Δυστυχώς το πολιτικό όραμα για μια ισότιμη κοινωνία  και για προστασία και ανάδειξη των παραλιών  ως ενιαίου φυσικού οικοσυστήματος και κοινόχρηστου αγαθού για όλους τους πολίτες απουσιάζει και αναζητείται……
Συνοπτικά η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. αγωνίζεται για να ισχύουν τα παρακάτω:
·        Οι παράκτιες ζώνες του Σαρωνικού από την παραλιακή λεωφόρο μέχρι τη θάλασσα δεν πρέπει να είναι περιοχές εμπορικής εκμετάλλευσης.

·        Η διασφάλιση της ελεύθερης, δωρεάν και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα κάθε σχεδιασμού και παρέμβασης ήπιων χρήσεων.

·        Η άμεση απομάκρυνση όλων των περιφράξεων και εμποδίων που αποκόπτουν την  ελεύθερη πρόσβαση στις παράκτιες περιοχές και τις ακτές είναι το πρώτο ζητούμενο.
            Η σταδιακή κατεδάφιση των παράνομων αυθαίρετων κατασκευών και κτηρίων      
            καθώς και εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με την παραλία  και    
           η άμεση  αποκατάσταση των παράκτιων περιοχών.

·        Η άμεση επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις παραλίες και η πραγματοποίηση  του προβλεπόμενου περιφερειακού σχεδιασμού καθώς και η πρόβλεψη για μητροπολιτική αντιμετώπιση της προστασίας-αναδειξης αλλά και του επιμερισμού του κόστους στην διαχείριση των παραλιών.

·        Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραβλέπεται η συμμετοχή των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό και την προώθηση ήπιας μορφής ανάπτυξης και προστασίας των παράκτιων ζωνών.

·        Οι Δήμοι να διαχειριστούν αυτές τις παράκτιες ζώνες με παρεμβάσεις ήπιων χρήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τη φυσική αποστολή των παραλιών.


 Στα πλαίσια της ήπιας διαχείρισης να  χωροθετούνται μόνο κινητοί  προκατασκευασμένοι οικίσκοι αποκλειστικά για χρήσεις που εξυπηρετούν τις απλές ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι επισκέπτονται τις παραλίες, με μέγιστη συνολική επιφάνεια τα πενήντα τετραγωνικά μέτρα και σε απόσταση από την παραλία και αιγιαλό. Στις  παραλίες  ιδανικά είναι να μην χωροθετούνται κανενός είδους κατασκευές και για την συνήθη τοποθέτηση ομπρέλων – ξαπλώστρων   να εφαρμοστεί η νέα πρακτική που κερδίζει συνεχώς έδαφος δηλαδή: ο πολίτης που επιθυμεί να   κάνει χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας τις παραλαμβάνει από το σημείο αποθήκευσης και εφόσον τις επιστρέψει πάλι, τότε του επιστέφεται το μισό του κόστους χρήσης. Έτσι οι παραλίες δεν αλλοιώνονται οπτικά, μοιάζοντας με δάσος από ομπρέλες, διατηρώντας την φυσική τους ομορφιά. 
Η διεκδίκηση για την προστασία των παραλίων, τον δημόσιο κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και την απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές δεν σταματά ποτέ.  

* Η δέσμευση του Δημάρχου για να δοθούν μέχρι την Τρίτη 6 Μαρτίου οι πλήρεις μελέτες στις Δημοτικές παρατάξεις για ενημέρωση και κατάθεση των προτάσεων τους, δεν υλοποιήθηκε πότε.                                                                                                                     ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.