Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΘΕΝ   ΕΣΧΕΣ  2016  - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                            (αριθ. πρωτ. Δήμου ΒΒΒ 2155/23.1.2017)

      Blogs    : http://rikipvvv.blogspot.gr/      
  Ε-   mail   : rikipvvv@gmail.com                                              Βούλα  23/1/2017     
                                                                                Αριθμ. Πρωτοκ. : 001 / 2017 
     
                                                                                     Π Ρ Ο Σ :
                                                                                               Γραφείο Δημάρχου                                      
                                                                                Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου
                                                                                                Γενικό Γραμματέα
                                                                                                                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                                                                                                                  Αυτοτελές γραφείο Διαφάνειας
                                                                                                Τμήμα διαχείρισης Ιστοσελίδας Δήμου

          ΘΕΜΑ : ΠΟΘΕΝ   ΕΣΧΕΣ  2016 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2015)  -
                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


   Σας καταθέτω το συμπληρωμένο έντυπο ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής μου κατάστασης 2016  ( του Φορολογικού έτους 2015   -   3η δήλωση πόθεν έσχες), και την Δήλωση οικονομικών συμφερόντων για την ίδια χρονιά, η οποία αποτελεί  βεβαίωση κατάθεσης της στην αρμόδια " αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ",την οποία κατέθεσα μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο υποβολής με όλα τα οριζόμενα παραστατικά, μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή ‘’ΠΟΘΕΝ’’ και αριθμό κατάθεσης Δ1157-9999-2412-6103-2982-7.

            


Την ίδια σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται με email ,στους 1) Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,  2) Κο Γενικό Γραμματέα του Δήμου,   3) το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης ιστοσελίδας Δήμου στις   για την ανάρτηση της στον προβλεπόμενο χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου Β.Β.Β., για  ενημέρωση όλων και την στήριξη της διαφάνειας στη Δημόσια διοίκηση.
Ταυτόχρονα αποστέλλεται  email με δελτίο τύπου προς τα μέσα ενημέρωσης και τη λίστα επαφών της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. και αναρτάται στο blog της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β  ( 1 έγγραφο 7 φύλλων  διπλής όψης συνημμένο )

  => ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  Η  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΟΘΕΝ  ΕΣΧΕΣ                                                                                          ΒΟΥΛΑ  23 / 01 / 2017

                                                                                             Ματόπουλος θάνος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
=> ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  Η  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΘΕΝ  ΕΣΧΕΣ              
     ΣΤΟΝ  ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β.
http://www.vvv.gov.gr/index.php/who-we-are/pothen-esxes/item/5804-pothen-esxes-matopoulou-athanasiou 

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Δ.Τ. ΡΙΚΙΠ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  για το  ΕΣΧΑΔΑ  του ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

                     

                         

                                                                                                                                     Βούλα  5/12/2016     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 064 (α)/ 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   
                                 
Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  για το  ΕΣΧΑΔΑ  του ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

   Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. συνέταξε και κατέθεσε σήμερα στο ΣτΕ προσφυγή για διερεύνηση τόσο του πολεοδομικού καθεστώτος όσο και του δασικού χαρακτήρα όλης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, η οποία υπογράφεται από μέλη της αλλά και πολίτες του Δήμου.

   Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της προάσπισης του Δημόσιου χώρου και του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της  χερσονήσου, και έχοντας πάντα αναδείξει τεκμηριωμένα τα παράτυπα  αυτής της εκποίησης Δημόσιας περιουσίας με όρους προνομιακούς για τους αγοραστές και τίμημα   εξευτελιστικά χαμηλό για το Δημόσιο , κατέθεσε σήμερα, μετά την εξώδικη πρόσκληση της 26/10/2016, προσφυγή στο ΣτΕ για την πλήρη και εκ νέου διερεύνηση  των όρων έγκρισης του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. .

Η προσφυγή αναδεικνύει σημεία σχετικά με το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς τα οποία θεωρούμε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την τελευταία γνωμοδότηση του ΣτΕ (152/2016) και τα περισσότερα αναφέρονται και στην  απόφαση-γνωμοδότηση  236/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία ελήφθη μετά την τελευταία απόφαση του ΣτΕ. Αφορούν δε το εξαιρετικής σημασίας θέμα του εάν είναι η χερσόνησος περιοχή εντός σχεδίου πόλης και εντός Γ.Π.Σ. ή εκτός σχεδίου πόλης και εκτός Γ.Π.Σ. όπως εμπεριστατωμένα αποδεικνύουμε με την προσφυγή μας.

Εφόσον αποδειχτεί από την διαδικασία επεξεργασίας και γνωμοδοτήσει το ΣτΕ ότι είναι οριστικά εκτός σχεδίου και Γ.Π.Σ. περιοχή, τότε η διαδικασία έγκρισης του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. είναι τελείως διαφορετική και αμέσως απεμπλέκει το Δημόσιο και κοινόχρηστο τμήμα της χερσονήσου.

   Ταυτόχρονα αναδεικνύουμε το σημαντικότατο θέμα του δασικού χαρακτήρα της χερσονήσου.

Σε αυτό είχαμε και έχουμε συνεργασία και στήριξη από την Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης και έτσι σήμερα αναδεικνύουμε ταυτόχρονα το σημαντικό έγγραφο που εξασφάλισε η Ο.Κ.Ε. και αφορά το δασικό χαρακτήρα της χερσονήσου, όπως αναφέρει στο σχετικό Δ.Τ. της ‘’ Όπως προκύπτει από το έγγραφο-ντοκουμέντο αυτό, της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει υποβληθεί από 24/6/2015, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Δήλωση Ιδιοκτησίας για την εν λόγω έκταση, για Δημόσιο Δάσος, 436,20 στρεμμάτων, το οποίο ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Κράτος και μάλιστα σε εκτός σχεδίου περιοχή…’’.


¨Έτσι με την προσφυγή στο ΣτΕ και την αναμενόμενη απόφαση ότι είναι εκτός σχεδίου πόλης και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχή διασφαλίζεται η αποφυγή της επέκτασης των τουριστικών χρήσεων αλλά και όσων χρήσεων επιδιώκουν οι αγοραστές και διασφαλίζεται η  δασική περιοχή που κινδύνευε από την επέκταση της δόμησης. Ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες για διεύρυνση της προστασίας και προσβασιμότητας τόσο στα παράκτια όσο και στο αρχαιολογικά τμήματα της χερσονήσου.

                                                                                             ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.   


* ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  & Το έγγραφο της Απ.Διοικ.Αττικής για το ΔΑΣΙΚΟ  
ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Ο. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        
                                                       
                       Βούλα  5/12/2016     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                       Αριθμ. Πρωτοκ. : 064 (β) / 2016          
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   
                                  
Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση
(για οικονομικό Τύπο)
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  για το  ΕΣΧΑΔΑ  του ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
   Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. συνέταξε και κατέθεσε σήμερα στο ΣτΕ προσφυγή κατά του ΕΣΧΑΔΑ του  Αστέρα  Βουλιαγμένης, για διερεύνηση τόσο του πολεοδομικού καθεστώτος όσο και του δασικού χαρακτήρα όλης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, η οποία υπογράφεται από μέλη της αλλά και πολίτες του Δήμου.

Οι λόγοι ακυρώσεως που επικαλούμαστε  είναι:

1.Η προσβαλλομένη εντάσσει παρανόμως την επίδικη έκταση στο σχέδιο πόλεως,  καθώς πρόκειται για εκτός σχεδίου έκταση με ανέκαθεν δασικό χαρακτήρα , αντίθετα προς  το άρθρο 60 του ν998/1979 ,όπως ισχύει, το οποίο απαγορεύει την ένταξη των δασών και των δασικών εκτάσεων στο σχέδιο πόλης.

2.Η προσβαλλομένη  εγκρίνει παρανόμως   ΕΣΧΑΔΑ που προβλέπει δόμηση σε δασική  έκταση, αντίθετα με την παρ 3 του άρθρου 11 του ν3986/2011 η οποία προβλέπει ότι  η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική   νομοθεσία πραγματοποιείται  σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου  998/1979 και ειδικότερα  τό άρθρου 60 αυτού.
3. Η προσβαλλομένη εγκρίνει την επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων εντός της δασικής έκτασης του Αστέρα  αντίθετα προς  το άρθρο 49, παρ 3 και 4α, 4β του ν998/1979, όπως ισχύει,  το οποίο  απαγορεύει τις  εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα στα δάση και τις δασικές εν γένει εκτάσεις κείμενες εντός της περιφερείας του νομού Αττικής.
Σχετικά με τις παραπάνω παραλήψεις είχαμε ενημερώσει τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και την αγοράστρια εταιρεία  με  εξώδικη πρόσκληση  που τους κοινοποιήθηκε στις 26/10/2016, όμως μας αγνόησαν και προχώρησαν στην ολοκλήρωση της πώλησης του ΑΣΤΕΡΑ.

 Στον αγώνα αυτό συνεργαζόμαστε στενά  με την   Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (Ο.Κ.Ε.) και έτσι σήμερα  αναδεικνύουμε  ταυτόχρονα το σημαντικό έγγραφο που εξασφάλισε η Ο.Κ.Ε.  , όπως αναφέρει στο σχετικό Δ.Τ. της  ‘’ Όπως προκύπτει από το έγγραφο-ντοκουμέντο αυτό, της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει υποβληθεί από 24/6/2015, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Δήλωση Ιδιοκτησίας για  όλη τη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου,  ως  Δημόσια Δασική έκταση , 436,20 στρεμμάτων ,η οποία    ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Κράτος και μάλιστα σε εκτός σχεδίου περιοχή…’’.
                                                                                                         ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.    
    * ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  & Το έγγραφο της Απ.Διοικ.Αττικής για το ΔΑΣΙΚΟ  


Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΔΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κοινοποίηση Πορίσματος ελέγχου Σ.Ε..ΕΔ.Δ.    

                                                             

                             Βούλα  20/11/2016     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 063 / 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

                                     

Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση


Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. έχει επανειλημμένα και θεσμικά τοποθετηθεί για τα θέματα κοινωνικής στήριξης και πρόνοιας σε επίπεδο Δήμου στα πλαίσια του έργου της για τα Δημοτικά θέματα.

Συγκεκριμένα για τη δομή του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – δωρεά Γεωργίας και     Αχ. Καρατζά» και  μετά την παραλαβή της πολυσέλιδης έκθεσης ελέγχου 50/Α/2016 του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας  Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), η οποία εξεδόθη Μάρτιο του 2016, προέβει στις παρακάτω ενέργειες για την επίλυση του θέματος με Δημόσιες διαφανείς διαδικασίες:

Þ    εξέδωσε σχετικά αναλυτικό Δ.Τ. -  ΡΙ.ΚΙ.Π. 055-17.10.2016

Þ    επανειλημμένα τοποθετήθηκε και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας άμεσα να συζητηθεί  σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σαν τακτικό θέμα και ταυτόχρονα να υπάρξει      πλήρης ενημέρωση από τον Δήμαρχο.

Έτσι όπως ανακοίνωσε στη 23η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.  και μετά από την συλλογική απόφαση κατά την 11η ανοιχτή γενική συνέλευση  της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β., προβαίνουμε στην ευρεία γνωστοποίηση του πορίσματος των ελεγκτών Δημόσιας διοίκησης και μόνο τα επιτρεπόμενα μη προσωπικού χαρακτήρα σημεία.
Η ανάρτηση του πορίσματος ελέγχου  του ΣΕΕΔΔ στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΡΙΚΙΠ  ΒΒΒ στο διαδίκτυο, και στον φάκελο του: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – δωρεά Γεωργίας & Αχ. Καρατζά»

Ο λόγος είναι η πραγματικά εντυπωσιακή υποβάθμιση του σημαντικότατου αυτού θέματος, από την διοίκηση του Δήμου και η αποφυγή της αναλυτικής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αλλά και η περίεργη απαξία –σχεδόν του συνόλου των μέσων ενημέρωσης, που δεν ασχολήθηκαν με το σημαντικό αυτό κοινωνικό θέμα.
Η ανάλυση του θέματος τόσο σε  επίπεδο διοικητικών ευθυνών διαχρονικά αλλά περισσότερο σε επίπεδο κοινωνικά ορθής και δίκαιης λειτουργίας της κοινωνικής δομής του ξενώνα ενηλίκων Βουλιαγμένης  και η επίλυση των κακών πρακτικών θα μας κάνει σοφότερους και θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία και του νέου κοινωνικού ξενώνα Βούλας.
Η γνώση των καταγεγραμμένων παράτυπων πρακτικών και τα συμπεράσματα  του πολυσέλιδου πορίσματος των ελεγκτών, την οποία θα έχουν όλοι, θα αποκαλύψει πλέον  πόσο κοινωνικά ευαίσθητη είναι η κοινωνία και εάν θα ζητήσει την άμεση ενημέρωση και επίλυση του θέματος από την Δημοτική διοίκηση.
                                                               ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

                                                                                                          https://drive.google.com/Αίτηση χορήγησης πορίσματος ελέγχου στον Κοινωνικό ξενώνα ενηλίκων -ΣΕΕΔ =ΡΙΚΙΠ (Αρ.Πρ.039-2016)

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. Κυριακή 13/11/2016


                  
                          ΒΟΥΛΑ    18 / 11 / 2016

                      Αριθμός Πρωτοκόλλου: 062 / 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Κυριακή 13/11/2016, Πνευματική Εστία Βούλας.Στο προεδρείο ο Αντρέας Σιμωνετάτος.

Πρακτικά κράτησε η Γεωργία Κιρκιλέση.

Αμέσως μετά την ανάγνωση της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε κατατεθεί σε διαβούλευση επί 10ήμερο, ο Γ. Κυπαρίσσης πήρε το λόγο και πρότεινε να ψηφίσουμε πρώτα με ένα ναι ή όχι, εάν συμφωνούμε με μια σειρά θεμάτων όπως οι μνημονιακές πολιτικές, ο ΕΝΦΙΑ, η εφαρμοζόμενη συνεχής λιτότητα και άλλα και μετά να συνεχίσουμε.

Ο Μ. Καλατζής πρότεινε να ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα των πλειστηριασμών, το οποίο υπήρχε σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Ο Ν. Λεούσης πρότεινε να συνεχίσουμε τη συζήτηση στο σημείο που την είχαμε διακόψει στο τέλος της προηγούμενης συνέλευσης.

Έγινε συζήτηση και αποφασίστηκε να κάνει ο Θάνος Ματόπουλος ενημέρωση μόνο για τα πιο σημαντικά και επείγοντα ζητήματα και μετά να συνεχίσουμε με το θέμα των πλειστηριασμών.

Ο Θάνος Ματόπουλος αναφέρθηκε:

1) στις εξελίξεις στο θέμα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Το εξώδικο κατατέθηκε, για να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έως την 2 Δεκεμβρίου,  χρειάζεται και πολλή δουλειά, έτσι ώστε να είναι η προσφυγή σωστά στοιχειοθετημένη και τα απαιτούμενα χρήματα. Υπάρχουν περιθώρια για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρέπει ν’ αποφασίσουμε ως συλλογικότητα, εάν θα συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Προϋπόθεση είναι η δημιουργία ομάδας, χρειάζονται περισσότερα άτομα.

Ήρθαμε σ’ επαφή με τους εργαζόμενους του Αστέρα, ζήτησαν τη συνεργασία και την συνέχιση της υποστήριξής μας.

Έγινε συζήτηση. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση των διαδικασιών για τις προσφυγές και η δημιουργία ομάδας. Το συντονιστικό θα την οργανώσει. Ο Μ. Καλατζής (διαθέσιμος κάποια πρωινά) και ο Ν. Λεούσης (ως βοηθός των πιο ειδικών) δήλωσαν συμμετοχή.

Ζητήθηκε η στελέχωση ομάδων εργασίας στήριξης της αυτοδιοικητικής δουλειάς των εκλεγμένων και της ΡΙΚΙΠ του συντονιστικού.

2) στον Κοινωνικό Ξενώνα  Ενηλίκων Βουλιαγμένης: εισηγήθηκε την ευρεία γνωστοποίηση του πορίσματος των ελεγκτών Δημόσιας διοίκησης και μόνο τα επιτρεπόμενα μη προσωπικού χαρακτήρα σημεία.  Ο λόγος είναι η πραγματικά εντυπωσιακή και περίεργη απαξία – υποβάθμιση του σημαντικότατου αυτού θέματος, από την διοίκηση του Δήμου και σχεδόν του συνόλου των μέσων ενημέρωσης, τόσο σε  επίπεδο διοικητικών ευθυνών διαχρονικά αλλά περισσότερο σε επίπεδο κοινωνικά ορθής και δίκαιης λειτουργίας της κοινωνικής δομής του ξενώνα ενηλίκων Βουλιαγμένης. Η γνώση των καταγεγραμμένων παράτυπων πρακτικών και τα συμπεράσματα  του πολυσέλιδου πορίσματος των ελεγκτών, την οποία θα έχουν όλοι, θα αποκαλύψει πλέον  πόσο κοινωνικά ευαίσθητη είναι η τοπική κοινωνία και εάν θα ζητήσει την άμεση ενημέρωση και επίλυση του θέματος από την Δημοτική διοίκηση.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάρτηση του πορίσματος του ΣΕΕΔΔ για τον κοινωνικό ξενώνα Βουλιαγμένης, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΡΙΚΙΠ στο διαδίκτυο και ενημέρωση με ΔΤ.

  Αμέσως μετά περάσαμε στο θέμα των πλειστηριασμών.                        

Έγιναν τοποθετήσεις και συζήτηση και διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις προς ψήφιση.

Η πρόταση του Θ. Ματόπουλου: Η πρώτη κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό, όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό. Είμαστε αντίθετοι στην κατάσχεση και στον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης είμαστε αντίθετοι στη διακοπή της παροχής ρεύματος και νερού στο σπίτι που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα να κατοχυρωθεί θεσμικά με νόμο ο οποίος θα προστατεύει καθολικά την πρώτη κατοικία.                Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξει επειγόντως ένα νομοθετικό πλαίσιο για την άμεση ρύθμιση των οφειλών τους (προς δημόσιο-εφορία-τράπεζες-ασφαλιστικούς φορείς-ΟΤΑ), έτσι ώστε να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία και να συμβάλουν στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η πρόταση του Μ. Καλατζή: Στις συγκεκριμένες συνθήκες είμαστε ενάντιοι σε κάθε είδους πλειστηριασμό, δεν περιοριζόμαστε στην πρώτη κατοικία αλλά σε κάθε περιουσιακό στοιχείο, για οποιουδήποτε είδους οφειλή (τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικές εισφορές) και όλων των οφειλετών ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων τους.

Έγινε ψηφοφορία και υπήρξε ισοψηφία, κάθε πρόταση πήρε 11 ψήφους.

Αμέσως μετά ο Θ. Ματόπουλος μας ενημέρωσε για ένα θέμα, για το οποίο πρέπει να πάρουμε μία απόφαση επειγόντως.

Επίκειται η συζήτηση για το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την προστασία του Υμηττού. Αυτό αφορά και το Χέρωμα της Βάρης, στο οποίο περίπου 550 οικογένειες έχουν καταγεγραμμένη περιουσία από το 1929. Όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά νομοθεσία για την προστασία του Υμηττού η περιοχή είχε ήδη κατοικηθεί και δημιουργήσει συνοικία. Επίσης επιστημονικά αναφέρεται ότι δεν ανήκουν στον ορεινό όγκο, ο οποίος πρέπει να αρχίζει στα 125 μέτρα, ενώ το Χέρωμα βρίσκεται μεσοσταθμικά στα 95 μ. Οι οικογένειες αυτές αποτελούν εύκολο στόχο ψηφοθηρίας τις τελευταίες δεκαετίες και δυστυχώς θεωρούνται από το κίνημα προστασίας του Υμηττού καταπατητές. Ιστορικά όμως και επιστημονικά αποδεικνύεται το αντίθετο.

Όσο βρίσκονται σε εκκρεμότητα δεν μπορούν να προχωρήσουν σε νομιμοποίηση, ούτε είναι δυνατό να γίνουν έστω και στοιχειώδη έργα υποδομής, όπως δρόμοι, πεζοδρόμια, αποχετευτικό, δημοτικός φωτισμός.

Στο σημείο αυτό ενημέρωσε και για το νέο σχέδιο νόμου ‘’ χωρικός σχεδιασμός & βιώσιμη ανάπτυξη’’ το οποίο καθορίζει τα θέματα που αφορούν το χωροταξικό και τις χρήσεις γης.

Ομόφωνα αποφασίστηκε να υποστηρίξουμε το αίτημα για την εξαίρεση του Χερώματος, να δημοσιοποιήσουμε το ζήτημα και να οργανώσουμε μια εκδήλωση με τους κατοίκους.

Αναφέρθηκε και στο θέμα του 3ου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας και την διαδικασία χωροθέτησης τους στο Ο.Τ. 100  ή στο Ο.Τ. 251.

Αμέσως μετά ο Θ. Ματόπουλος ενημέρωσε για τον καινούριο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος βρίσκεται υπό διαμόρφωση και ανέλυσε την ‘’φιλοσοφία’’ η οποία διέπει τον νέο υπό διαβούλευση νόμο .

Ο Χ. Πετράκος αναφέρθηκε στο ότι ο Δήμος μας ανήκει διοικητικά στην Ανατολική Αττική, ενώ σύμφωνα με όλα τα χαρακτηριστικά του έπρεπε ν’ ανήκει στη Νότια Αθήνα. Ο Θ. Ματόπουλος ανέφερε: το θέμα έχει ήδη συζητηθεί αρμοδίως και δεν αφορά την χωρικότητα των Δήμων – Περιφερειών  που τώρα εξετάζεται, αλλά την εσωτερική διοικητική κατανομή μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και μπορεί να γίνει με απόφαση της Περιφέρειας. Άλλωστε το γεγονός αυτό της εγγύτητας του Δήμου μας με την Νότια Αττική καταγράφεται-κατοχυρώνεται και στηρίζεται  στο υφιστάμενο νομοθετημένο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας.